OMV VIVA kávé hónap

1. Cég adatok

Tulajdonos, közzétevő, előállító:
OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság, OMV)
Székhely: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10; V. emelet 5/A.
Telefonszám: +36 1 3819700; Fax +36 1 3819899
E-mail: info.hungary@omv.com; http://www.omv.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-071584; Fővárosi Törvényszék által bejegyezve
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adószám: 10542925-2-44

Vezető tisztségviselők: Balogh Tibor ügyvezető, Mallinerits Péter cégvezető, Dozmati Eszter cégvezető, Novák László cégvezető, Martin Kritsch cégvezető, Ivák István cégvezető.

A Társaság céljai:

A.

 • Más társaságokban, illetve vállalatokban való befektetés, valamint ezen befektetések menedzselése és irányítása (holding társaság) a megszerzéstől kezdve a befektetések kezeléséig Ausztria területén belül és kívül.
 • Jogi alaptól függetlenül, a szénhidrogén, illetve ásványolaj kitermelés, üzemanyag előállítás és feldolgozás, valamint egyéb gépjárműhöz használatos eszközzel, hálózati erőforrással (motor) és fűtőrendszerrel kapcsolatos tevékenység tartozik a fő profilba.
 • Különösen termékek, anyagok eladása, árukereskedelem, különösen a (2) pont alatt felsoroltak, valamint ezek készletezése és tárolása harmadik személyek részére;
 • Sokrétű szolgáltatás nyújtása, beleértve a telepek és eszközök működtetését. Ezek a szolgáltatások magukba foglalják a tanácsadást, tervezést és kivitelezést, kifejezetten az ipari egészségügy, építkezés, kútfúrás, kémia, elektro-technológia, áru-, és személyszállítás, ételszállítás, vendéglátás- turizmus, információ-technológia, infrastruktúra, laboratóriumi kutatások, gépészmérnöki tevékenységek, biztosítás, termelési folyamatok engedélyeztetése, szabadalmak, ipari formatervezés és egyéb szolgáltatásokat.
 • Munkaerőfoglalkoztatás és toborzás;
 • Biztosítás és viszontbiztosítás;
 • Energia termelő telepek építése és működtetése, az energia forrásától függetlenül;
 • Hálózati vezetékrendszerek építése, valamint működtetése, különösen csőrendszereké;
 • Hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységek;
 • Üzemanyag töltőállomás építése, valamint üzemetetése, autó-mosó létesítmény telepítése, állomások, garázsok javítása és karbantartása, valamint a fentiekkel kapcsolatos más egyéb tevékenységek.

B.

 • A Társaság jogosult bármilyen üzleti tevékenységet folytatni, illetve intézkedést bevezetni, amely szükséges vagy hasznos a vállalti célok eléréséhez, különösen a Társaság vagy egyéb kapcsolat elérését.
 • A Társaság jogosult ingatlant megvásárolni és eladni, bérbe adni, akár bérlőként, akár lízingbérlőként vagy tulajdonosként.
 • A társaság fióktelepeket létesíthet.
 • Kereskedelem: tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek és a kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően jogosult a következő kereskedelemre
 • Kereskedelem és ügynöki tevékenység
 • Vállalati tanácsadás és tervezés
 • Könyvelés
 • Munkaerő kölcsönzés

További tevékenységeket egyéb független vállalatok végzik.

2. Általános

A jelen weboldal látogatásával magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat.

OMV alatt értjük a Társaságot, valamint az OMV-vel közvetett vagy közvetlen tulajdonosi szerkezetben álló vállalkozásokat, valamint minden olyan vállalkozást, amelyben az OMV-nek közvetlenül vagy közvetve több, mint 50% részesedése van. Ha az alábbiak közül bármelyik csak bizonyos vállalatokra vagy jogalanyokra vonatkozik, akkor ezeket a vállalatokat vagy szervezeteket nevezik meg.

Az alábbiak nem alkalmazandóak, amennyiben elléntétesek a hatályos magyar jogszabályokkal.

3. Felelősségi Nyilatkozat

OMV minden ésszerű intézkedést megtett, hogy biztosítsa a weboldalon feltüntetett információk pontosságát és teljességét a közzététel idejében, mindazonáltal előfordulhatnak véletlenszerű hibák, amelyekért szíves elnézésüket kérjük.

OMV nem szavatol, illetve nem vállal felelősséget a jelen weboldalon megjelentetett infromációkért, a külső (hyper) linkeket, az OMV weboldalon közvetetten vagy közvetlenül elérhető egyéb tartalmakat is beleértve. OMV fenntarja a jogot, hogy megváltoztassa a jelen oldal tartalmát előzetes értesítés nélkül. OMV nem vállal felelősséget a jelen weboldal kapcsán felmerülő hibákért, illetve mulasztásokért. Az itt feltüntetett információk alapján meghozott döntés ennek megfelelően a felhasználó kizárólagos felelőssége. Az OMV nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett vagy egyéb okból felmerülő veszteségért, amelyet az OMV weboldalon szereplő információ közvetlen vagy közvetett használatára vezethető vissza.

OMV nem szavatolja, hogy az OMV weboldal funkciói, illetve szolgáltatási megszakítás nélkül, hibamentesen üzemelnek, a hibák kijavításra kerülnek, az OMV weboldal, illetve a kapcsolódó szerver vírus-, vagy egyéb károkozó elemektől mentes. A jogszabályi előírásokkal összhangban az OMV nem felelős az OMV weboldal vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatás, illetve technikai eszköz működéséből vagy üzemzavarából felmerülő kárért.

Az OMV weboldalán szereplő semmilyen információ nem tekinthető OMV részvények (vagy egyéb biztosítékok) vagy Amerikai Letéti Igazolások vásárlására, illetve kereskedésére való felhívásnak, késztetésnek vagy erre történő utalásnak.

4. Szellemi tulajdon

Eltérő rendelkezés hiányában szerzői jogi védelem alatt álló, az OMV weboldalán megjelenített tartalom és anyag, kizárólag az OMV tulajdonában áll, amelyen semmilyen harmadik fél nem nyerhet felhasználási jogot, illetve bármilyen más jogot (pl: tulajdonjog, iparjogvédelem vagy szerzői jog). A jelen oldalon szereplő oldalak vagy tartalom kizárólag személyes vagy tájékoztatási célra felhasználható. Bármilyen más jellegű felhasználás vagy sokszorosítás szigorúan tilos. Az OMV megkülönböztető védjegyeinek (márka vagy logó), különösen az OMV márkajegyének használata kifejezetten tiltott, arra tekintet nélkül, hogy az ® vagy ™ jelképek feltüntetésre kerültek-e.

A fenti rendelkezés vonatkozik valamennyi közvetett vagy közvetlen szoftver letöltésre vagy használatra az OMV weboldalán keresztül. Amennyiben egy külső hiperlinken keresztül, úgy a termék jogosultjának a felhasználási feltételei alkalmazandóak és irányadóak.